Adil, net ilişkiler sağlıyoruz

Vakalarım bireysel şekilde ve bürokratik olmayan yollarla işlenir. Bu sebeple Lowell Inkasso Service bünyesinde kendimi iyi hissediyorum.

Lowell Inkasso işle tasarruf potansiyeli

 • Faaliyetler ve personel için %100 Outsourcing
 • Öz rantabilitenin iyileştirilmesi
 • Öz kredibilitenin iyileştirilmesi (Basel 3)
 • Özel tasarım ve spesifik hizmetler
 • Adalet ve dürüstlük ile ilgili tecrübe doğru hisler
 • Çok düşük idare giderleri

 

Profesyonel alacak yönetimimiz sayesinde avantajlarınız
 • Daha iyi para akışı/Cashflow
 • Daha erken ödeme girişi, daha kısa alacak süreleri
 • Yüksek tahsilat oranı, daha az ciro kaybı
 • Likiditenin artması
 • Müşterilerle "bozulan" ilişkilerin yeniden uyumlu hale getirilmesi
 • Müşteri bağlılığı elde edilmesi ve gelecekteki ciroların güvenceye alınması
 • Daha düşük ihtar, tahsilat maliyetleri, mahkeme masrafları ve icra giderleri