Mi ćemo se pobrinuti za fer i jasne uslove

Moji slučajevi će biti obrađeni individualno i nebirokratski. Zato se osećam tako dobro kod Lowell Inkasso Service-a.

Lowell Inkasso Service GmbH (vormals IS Forderungsmanagement GmbH)

 

Poslovna adresa: 81249 München, Clarita-Bernhard-Straße 27

Telefon: +49 89 23 07 78 70

e-pošta: betreibung.lis@lowellgroup.de