Mi ćemo se pobrinuti za fer i jasne uslove

Moji slučajevi će biti obrađeni individualno i nebirokratski. Zato se osećam tako dobro kod Lowell Inkasso Service-a.

Lowell Inkaso Servis d.o.o

 

Poslovna adresa: Županijska ulica 21, 31000 Osijek

Telefon: +385 31 63 68 20

e-pošta: office@is-inkaso.hr