Mi ćemo se pobrinuti za fer i jasne uslove

Moji slučajevi će biti obrađeni individualno i nebirokratski. Zato se osećam tako dobro kod Lowell Inkasso Service-a.

Ovde ćete naći odgovore u vezi sa firmom Lowell Inkasso Service

Šta se dešava ako ne platim?

Šta se dešava ako ne platim?

Pošto od nas primite jednu ili više opomena, vaš slučaj će biti prosleđen jednom od naših advokata na dalju obradu. On će preduzeti neophodne sudske korake koji za posledicu mogu imati izuzetno neprijatne postupke poput naplate iz ličnog dohotka, honorara ili penzije, a uz to mogu uključitvati i veoma visoke troškove za vas.

Da li prihvatate plaćanja preko pripejd sredstava plaćanja (npr: paysafecard kartica) odn. prosleđivanjem šifre?

Da li prihvatate plaćanja preko pripejd sredstava plaćanja (npr: paysafecard kartica) odn. prosleđivanjem šifre?

Ne. Mi nikada ne pozivamo na plaćanje otvorenih potraživanja kupovinom pripejd sredstava za plaćanje odn.odnosno prosleđivanjem šifara. Najverovatnije se u tom slučaju radi o pokušaju prevare. Ne dozvolite da Vasvas agresivni pozivi stave pod pritisakprevare i u vezi s timuvek se konsultujte s nama.

Da li svoje otvoreno potraživanje mogu da platim u gotovini?

Da li svoje otvoreno potraživanje mogu da platim u gotovini?

U našoj centrali ili u jednoj od naših filijala (samo u Austriji) možete naravno da platite i u gotovini. Pre toga se telefonom raspitajte o radnom vremenu.

 

 

Na koji račun u banci mogu da izvršim uplatu?

Na koji račun u banci mogu da izvršim uplatu?

Molimo Vasvas da uplatu doznačite nama,vršite isključivo na sledeće račune:

 

 

AUSTRIJA

IBAN AT963400000001020726 BIC RZ00AT2L

 

NEMAČKA

IBAN DE09700800000311945200 BIC DRESDEFF700

 

ŠVAJCARSKA

IBAN CH2809000000871271490 BIC POFICHBEXXX

 

 

 

Kao svrhu uplate obavezno navedite našu oznaku predmeta (AZ), pošto u protivnom nećemo moći pravilno da pridružimoproknjižimo vašu uplatu. OznakuOznaka predmeta (AZ) se nalazi na svakom od naših dopisa odn.ili e-poruka koje dobijete od nas. Ako Vamvam oznaka predmeta (AZ) nije pri ruci, možete da je saznatedobiti od nas.

Da li je moguće da me je danas posetio neko od vaših zaposlenih?

Da li je moguće da me je danas posetio neko od vaših zaposlenih?

Da. Mi raspolažemo interventnom terenskom službom od oko 70 ljudi, koja je aktivna u celoj Austriji. Sa našom interventnom terenskom službom možete da razgovarate o svojoj situaciji i da dogovorite plaćanja. Naši zaposleni interventne terenske službe osim togau interventnoj terenskoj službi imaju pravo da primaju uplate. Za svako izvršenu uplatu dobićete odgovarajuću potvrdu.

Zašto dobijam opomenu kada sam oslobođen plaćanja naknada?

Zašto dobijam opomenu kada sam oslobođen plaćanja naknada?

Jednostavno nam pošaljite potvrdu da ste oslobođeni plaćanja naknada kako bismo mogli da rešimo pitanje sa našim nalogodavcem. Molimo da na svakom dopisu naznačite odgovarajuće oznake predmeta. Tako doprinosite bržoj obradi vašeg predmeta.

 

 

Zašto moram da plaćam troškove za energiju (struja, gas, daljinsko grejanje, itd.) iako sam se odavno iselio iz stana?

Zašto moram da plaćam troškove za energiju (struja, gas, daljinsko grejanje, itd.) iako sam se odavno iselio iz stana?

Obaveza plaćanja postoji do odjave (isteka ugovora) sa snabdevačem energije. Imajte u vidu da jednostavno odjavljivanje prebivališta nije dovoljno. Ako se niste lično odjavili, odmah proverite da li je odjavljivanje zaista izvršeno. U sklopu odjavljivanja se očitava stanje brojila i ispostavlja se završni račun - a pošto je često potrošeno više nego što je pri sklapanju ugovora procenjeno, u brojnim slučajevima dolazi do naknadnog plaćanja.

 

 

Nikada nisam izvršio narudžbinu niti sam ikada dobio robu, šta mogu sada da uradim?

Nikada nisam izvršio narudžbinu niti sam ikada dobio robu, šta mogu sada da uradim?

Molimo Vas da nam pošaljete žalbu u pisanom obliku uz navođenje vašeg broja predmeta (AZ), da bismo slučaj mogli da rešimo sa našim nalogodavcem.

Naručenu robu odn. paket sam vratio u roku, šta treba da radim?

Naručenu robu odn. paket sam vratio u roku, šta treba da radim?

Odmah nam pošaljite kopiju potvrde o prijemu koju je izdao špediter.